โรงเรียนนอบน้อมบริบาล อ.เมือง จ.เชียงราย | รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอทุนการศึกษาได้ โทร.091-0688303, 052-023688
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย
หน้าหลักนอบน้อมบริบาลเชียงรายเกี่ยวกับโรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงรายหลักสูตรการเรียนการสอนนอบน้อมบริบาลเชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์นอบน้อมบริบาลเชียงรายข่าวกิจกรรมนอบน้อมบริบาลเชียงรายติดต่อโรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงรายแผนที่นอบน้อมบริบาลเชียงราย
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย
 
 
 
           โรงเรียนนอบน้อมบริบาล เปิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มแพทย์-พยาบาล และกัลยาณมิตรทางธรรม ที่อยากเห็นการดูแลซึ่งกันและกันในสังคมด้วยความรักคุณธรรม ใส่ใจซึ่งกันและกัน โดยหวังผลตอบแทนที่เป็นคุณค่าทางใจ มีทุนการศึกษาให้เด็กที่เป็นคนดี แต่ขาดโอกาส รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก) รวมระยะเวลา 6 เดือน (840 ชม.) เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน นักศึกษาสามารถฝึกงานและทำงานตามสถานที่ที่ได้เลือกไว้ โรงเรียนนอบน้อมบริบาลมีรายละเอียดการสมัครเรียนดังนี้
 
เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
รักในอาชีพทางด้านการพยาบาลและการบริการ
มีใจสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
ใบรับรองแพทย์
ชุดเครื่องแบบนักเรียน 2 ชุด
กระเป๋าพร้อมตำราเรียน
ใบประกาศนียบัตร
   
     
     
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 36,000 บาท ตลอดหลักสูตร
สามารถชำระทั้งหมดในครั้งเดียว หรือแบ่งชำระเป็นรายเดือนได้ตามตกลง
หลักสูตรเปิดสอน 6 เดือน
 
3 เดือนแรก เรียนทฤษฏีที่โรงเรียน
3 เดือนหลัง ฝึกงานสถานที่ปฏิบัติงานจริง ตามที่นักศึกษาได้เลือกไว้
   
   
สามารถเรียน กศน. หลักสูตร ม.ปลาย เพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน
   
 
 
           หมายเหตุ : สำหรับน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด ทางโรงเรียนจะหาและแนะนำที่พักใกล้โรงเรียนให้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาท หรือจะสะดวกหาที่พักเองก็ได้ค่ะ
 
 
ติดต่อโรงเรียน | โรงเรียนนอบน้อมบริบาล อ.เมือง จ.เชียงราย | รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอทุนการศึกษาได้ โทร.091-0688303, 052-023688
คำค้นนอบน้อมบริบาล : ความเป็นมาของโรงเรียน, หลักสูตรที่เปิดสอน, ติดต่อขอรับทุนการศึกษา, รายละเอียดการสมัครเรียน, ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน, ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์, การชำระเงิน, สถานที่เรียน, ห้องเรียน, โรงเรียนนอบน้อมบริบาล, บริบาลเชียงราย, สอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล, คุณสมบัติผู้เรียน, เฟสบุ๊คของโรงเรียน, แผนที่โรงเรียน, ค่าใช้จ่ายในการเรียน, โรงเรียน, บริบาล, บริบาลชุมชน, เรียนผู้ช่วย, ผู้ช่วยพยาบาล, Nurse Aid, เปิดเรียนเมื่อไหร่, เชียงรายบริบาล
 
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล อ.เมือง จ.เชียงราย | รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอทุนการศึกษาได้ โทร.091-0688303, 052-023688
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 50/8 ถ.กองช้าง ม.14 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 091-0688303, 052-023688

เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
                   วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
หยุดทำการ : วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย nopnomhome
ผู้ช่วยพยาบาล nopnomgroup@gmail.com
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย www.nopnom.com
ผู้ช่วยพยาบาล www.facebook.com/nopnombribal
ผู้ช่วยพยาบาล Nopnom Bribal
บริบาลเชียงราย รร.นอบน้อมบริบาล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนบริบาลเชียงราย สอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 15-35 ปี เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอรับทุนการศึกษาได้