โรงเรียนนอบน้อมบริบาล อ.เมือง จ.เชียงราย | รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอทุนการศึกษาได้ โทร.091-0688303, 052-023688
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย
หน้าหลักนอบน้อมบริบาลเชียงรายเกี่ยวกับโรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงรายหลักสูตรการเรียนการสอนนอบน้อมบริบาลเชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์นอบน้อมบริบาลเชียงรายข่าวกิจกรรมนอบน้อมบริบาลเชียงรายติดต่อโรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงรายแผนที่นอบน้อมบริบาลเชียงราย
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย
 
คุณสมบัติของผู้เรียน โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
คลิกที่นี่
เอกสารการสมัครเรียน โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัคร
คลิกที่นี่
สิ่งที่ได้รับจาก โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
สิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับ หลังจากสมัครเรียนแล้ว
คลิกที่นี่
อัตราค่าใช้จ่าย โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร ชำระทั้งหมดหรือแบ่งชำระได้
คลิกที่นี่
การชำระเงิน โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร
คลิกที่นี่
 
 
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล สอนผู้ช่วยพยาบาล
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
นอบน้อมบริบาล เป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มแพทย์-พยาบาล และกัลยาณมิตรทางธรรม ที่อยากเห็นการดูแลซึ่งกันและกันในสังคมด้วยความรักคุณธรรม ใส่ใจซึ่งกันและกัน โดยหวังผลตอบแทนที่เป็นคุณค่าทางใจ มีทุนการศึกษาให้เด็กที่เป็นคนดี แต่ขาดโอกาส

นอกจากนี้เรายังตั้งใจแบ่งกองบุญจากรายได้ไปต่อยอดกุศล และรวมกลุ่มกันขึ้นดอยที่ห่างไกลโอกาสทางการแพทย์เพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น


โรงเรียนนอบน้อมบริบาล เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน
(840 ชม.) เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน

โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
โรงเรียนนอบน้อบบริบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2/61
  (ประกาศเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2560)

โรงเรียนนอบน้อบบริบาล กำหนดการเปิดเรียนรุ่นที่ 1/60 ในวันที่ 1 กันยายน 2560
  (ประกาศเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2560)

โรงเรียนนอบน้อบบริบาล มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาส โดยผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน
  (ประกาศเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2560)

โรงเรียนนอบน้อมบริบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นแรก ประจำปี 2560
  (ประกาศเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560)

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
   
เข้าค่ายคุณธรรม ณ ขิปปปัญญานุสรณ์ สถานธรรม วันเปิดเทอมวันแรก
เข้าค่ายคุณธรรม ณ ขิปปปัญญานุสรณ์ สถานธรรม วันเปิดเทอมวันแรก
   
ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
ติดต่อโรงเรียน | โรงเรียนนอบน้อมบริบาล อ.เมือง จ.เชียงราย | รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอทุนการศึกษาได้ โทร.091-0688303, 052-023688
คำค้นนอบน้อมบริบาล : ความเป็นมาของโรงเรียน, หลักสูตรที่เปิดสอน, ติดต่อขอรับทุนการศึกษา, รายละเอียดการสมัครเรียน, ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน, ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์, การชำระเงิน, สถานที่เรียน, ห้องเรียน, โรงเรียนนอบน้อมบริบาล, บริบาลเชียงราย, สอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล, คุณสมบัติผู้เรียน, เฟสบุ๊คของโรงเรียน, แผนที่โรงเรียน, ค่าใช้จ่ายในการเรียน, โรงเรียน, บริบาล, บริบาลชุมชน, เรียนผู้ช่วย, ผู้ช่วยพยาบาล, Nurse Aid, เปิดเรียนเมื่อไหร่, เชียงรายบริบาล
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์
หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตรดูแลเด็กเล็ก
หลักสูตรอื่นๆ

  

 
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล อ.เมือง จ.เชียงราย | รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอทุนการศึกษาได้ โทร.091-0688303, 052-023688
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 50/8 ถ.กองช้าง ม.14 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 091-0688303, 052-023688

เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
                   วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
หยุดทำการ : วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย nopnomhome
ผู้ช่วยพยาบาล nopnomgroup@gmail.com
โรงเรียนนอบน้อมบริบาลเชียงราย www.nopnom.com
ผู้ช่วยพยาบาล www.facebook.com/nopnombribal
ผู้ช่วยพยาบาล Nopnom Bribal
บริบาลเชียงราย รร.นอบน้อมบริบาล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนบริบาลเชียงราย สอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 15-35 ปี เรียน 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ ขอรับทุนการศึกษาได้